National Service Scheme (NSS)

ಸುತ್ತೋಲೆ- ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

CIRCULAR - Celebrating of "CONSTITUTION DAY" on 26.11.2019 and subsequent Activities Culminating in "RASHTRIYA SAMRASTA DIVAS" 
Dr. B.R.Ambedkar Jayanthi on 14th April 2020 

ಸುತ್ತೋಲೆ -  ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಮತ್ತು ಸೇವಕಿಯರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಲವ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಥಾನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಸಂತೃಸ್ತರ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕಾವೇರಿ ಕೂಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಮತ್ತು ಸೇವಕಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ನ್ನು ಅನುಷ್ಥಾನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
20ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ರಂದು "ಸದ್ಬಾವನಾ ದಿನ" ವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಜನಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿಕಾಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಠೆಯು ನಡೆಸುವ 3 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಸುತ್ತೋಲೆ - ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಜಿಲ್ಲೇಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೇ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

Two Days NSS -National Conference 2019 at VTU, Belagavi - reg 
Annual Meeting and PFMS Training Programme for all NSS Programe officers for the academic year 2019-20

Selection of Trials for NSS Pre-Republic Day Parade camp
ಸುತ್ತೋಲೆ - 50ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ -ಅಭಿಯಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು
ಸುತ್ತೋಲೆ - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಸುವರ್ಣಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ - 2018-19ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದ ರಾ.ಸೇ.ಯೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
CIRCULAR - Observance of International Yoga Day on 21st June 2019 - reg
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾ.ಸೇ.ಯೋ.ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅನುದಾನ ಉಪಯಯೋಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಸುತ್ತೋಲೆ -ಉದ್ವಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.
ಸುತ್ತೋಲೆ - "ಉದ್ವಿಕಾಸ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಸುತ್ತೋಲೆ-ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಕ್ಷೀಸುವ ಕುರಿತು

ಸುತ್ತೋಲೆ- 2019ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ-ದತ್ತು ಗ್ರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು..
ಸುತ್ತೋಲೆ-2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅನುದಾನ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕುರಿತು.. ಸುತ್ತೋಲೆ -2019 ರ ಜನವರಿ 30 ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11.00ಘಂಟಿಗೆ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದವರ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಮೌನ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .
CIRCULAR - Furnish the details of NSS Volunters for the year 2018-19
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ (Monitoring) ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

ಸುತ್ತೋಲೆ - ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು…

ಸುತ್ತೋಲೆ – NSS ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷಾಚರಣೆ .

Annual Meeting of NSS Programme Officer’s for the academic year 2018-19 reg.

ಸುತ್ತೋಲೆ -  ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಕಾಗೊ ಉಪನ್ಯಾಸದ 125 ನೇ ವರ್ಷರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು

Selection of Trials for NSS Pre – Republic Day Parade Camp – reg.

2017-18ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದ ರಾ.ಸೇ. ಯೋ.ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

CIRCULAR – Details for Public Finanace Mangagement System ( PFMS )

Circular – NSS State Award & Guidelines 

CIRCULAR – Swachh Bharat – Summer Internship Programme – reg

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾ.ಸೇ.ಯೋ ಯ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

CIRCULAR – Furnish the college NSS Bank Account details – reg.

Cricular – Deputation of students volunters for the VTU sponsored One day symposium on ” Use of Technology to Conserve and Harvest Water in Current Scenario ” ( Education youths for better tomorrow ) event at Government Engineering College Hassan , on 09th November 2017 – reg.

Selection Trials for NSS Pre – Republic Day Parade camp – reg.

Establishing of NSS Unit – reg

 E T I TRAINING PROGRAMME

CIRCULAR -Pledge for campaign on “# Slow Down & Save Lives ” to be held on 12th May 2017.

CIRCULAR -Guidelines for competition for engineering college students towards developing mobile app for benefit of common public.

CIRCULAR -To Depute Students for campaign on “# Slow Down & Save Lives ” to be held on 12th May 2017.

CIRCULAR – NSS D – regaily Activities Account Report Submission : 2016-17 reg..

CIRCULAR – NSS Annual Report Submission : 2017-18 reg..

CIRCULAR – NSS GRANT-IN-AID-BILL.